Netmedia Sistemi

Povratak na početnu stranicu

Reference

Main » Splitska banka » Internet stranice (CMS) » Detaljni prikaz
  
<< povratak na prethodni ekran

SharePoint Newsletter Creator

Klijent
Splitska banka
Kategorija
Internet stranice (CMS), Aplikacije
Rješenje omogućava slanje internog newslettera zaposlenicima Splitske Banke. Sadržaj newslettera se automatski generiran iz sadržaja koji se nalaze na SharePoint Server-u.
Zahvaljujući predefiniranim newsletter templateovima automatski generirani sadržaj newslettera je usklađen sa korporativnom vizualnim identitetom.
Newesletter se automatski popunjava posljednjim novostima koje se održavaju na SharePoint Server Portalu. Nadalje pošto se na SharePointu vode i podaci o svim novim zaposlenicima, i ovi podaci se automatski ubacuju u jedan od newletter templateova zajedno sa slikom zaposlenika na vizualno posebno zanimljiv i dopadljiv način. Urednik newslettera koristeći WYSIWYG editor, može dodatno fino prilagoditi ili kompletirati sadržaj newslettera. Kada je zadovoljan sa sadržajem, istog može poslati na odobravanje svom voditelji, izvršiti testno slanje ili poslati svim zaposlenicima pri čemu se koristi lokalni Microsoft Exchange server.