ASP.NET Core

14 vlj 2017

ASP.NET Core

Naš web development tim je u novu godinu krenuo sa razvojem rješenja uz primjenu ASP.NET Core frameworka. Riječ je o novom open source, cross-platform frameworku za izradu modernih web aplikacija ili backenda za mobilne aplikacije. Osmišljen je iz početka kako bi omogućio razvoj Internet aplikacija koje su optimizirane za cloud. Sačinjavaju ga moduli koje po potrebi fleksibilno uključujemo u naše rješenje za optimalno korištenje dostupnih resursa i visoku skalabilnost.

Cross-Platform

ASP.NET Core aplikacije bazirane na .NET Core frameworku su pravo više platformsko rješenje koje možemo smjestiti i pokretati u Windows, Linux i Mac okolini na on-premises vlastitoj serverskoj infrastrukturi i u cloudu.

ASP.NET Core framework

ASP.NET Core aplikacija može biti potpuno samodostatna, tako da kopiranjem aplikacije na server sadrži sve što je potrebno za njeno izvršavanje, bez potrebe da se na serveru nužno, prethodno instaliraju popratne komponente kao što je slučaj sa starijim .NET Frameworkom.

Performanse

ASP.NET Core je uvršten u Top 10 najbržih frameworka današnjice. U plaintext testu je postigao nevjerojatnih 1,822,366 req/sec, ostavljajući iza sebe brojne druge frameworke poznate po brzini kao što su nodejs (467,246 req/sec) ili scala (195,730 req/sec). Konkretne benchmarke možete pronaći na github repozitoriju.

Prva najava ovih vrhunskih performansi se dogodila početkom 2016 godine. Pogledajte ASP.NET Core – 2300% More Requests Served Per Second.

New Microsoft

Microsoft je krenuo sa razvojem ovog frameworka prije nekoliko godina, prvo pod nazivom ASP.NET vNext, a potom pod imenom ASP.NET 5, da bi ga prije godinu dana preimenovao u ASP.NET Core. Ovaj framework je istinski dokaz velikog i iskrenog zaokreta u Microsoftovom odnosu prema open sourceu i otvaranju prema svim drugim velikim tehnološkim platformama (Linux, Mac, Andoid, iOS, nodejs, Java, Python, PHP...).

Značaj

Od samih početaka pažljivo pratimo razvoj novog ASP.NET Core frameworka jer je stari ASP.NET u temeljima naših web rješenja posljednjih 15. godina. Prvu inhouse aplikaciju na bazi ASP.NET Core-a smo razvili u ljeto 2016, odmah po objavi prve službene release verzije. S početkom 2017. godine je uvršten u našu standardnu ponudu i koristimo ga za razvoj bitnih rješenja za krajnje korisnike.

Tonći Vatavuk