Definiranje zahtjeva za mobilnu aplikaciju

3 ožu 2017

Definiranje zahtjeva za mobilnu aplikaciju

Upotrebljavamo User Story agilnu formu popisivanja zahtjeva na projekt Backlog-u. Koristimo se riječima korisnika kod popisivanja zahtjeva. Zahtjeve slažemo po prioritetima obzirom na prioritete projekta, poslovnu vrijednost zahtjeva, da li je razumljiv, dovoljno definiran i sl. Detaljno se definiraju u posljednjem trenutku samo oni zahtjevi koji će se realizirati neposredno u narednom Sprintu. Samo dovoljno detaljno definirani zahtjevi se mogu planirati za realizaciju u narednom Sprintu. Korisniku ostavljamo mogućnost da po potrebi mijenja sve zahtjeve, osim onih koji su u trenutnoj realizaciji, pri čemu nema garancije da će svi zahtjevi sa backloga biti isporučeni obzirom da se početno prihvaćeni obim posla ovako može promijeniti.

Kod definiranja tehničkih zahtjeva za razvoj mobilnih aplikacija u poslovnim okruženjima, posebnu pažnju trebamo posvetiti tehničkim aspektima mobilnih uređaja koji su predviđeni kao platforma za mobilnu aplikaciju, npr. ima li mobilni uređaj odgovarajući GSM modem ako će se koristiti u prostoru bez WiFi signala, zadovoljava li propusnost i dostupnost Internet veze podatkovne potrebe aplikacije, ima li mobilni uređaj kameru odgovarajuće kvalitete ako je predviđeno fotografiranje, zadovoljava li kvaliteta ekrana ako će koristiti na danjem svijetlu, je li dovoljne veličine i rezolucije ako će se koristiti za pregledavanje dokumentacije ili unos veće količine podataka, zadovoljavaju li karakteristike procesora, radne memorije i flash memorijskog prostora obzirom na potrebe mobilne aplikacije, ima li ugrađena baterija dovoljno vrijeme autonomije kako bi se omogućilo nesmetano korištenje mobilne aplikacije tokom radnog dana, ima li uređaj sve specijalne periferije nužne za rad kao RF čitač/pisač ili GPS modul, je li uređaj otporan na fizičke uvjete kojima će biti izložen, vlagu, temperaturu, je li dovoljno reprezentativan ako će se koristiti u prodajnim aktivnostima.

Kod definiranja tehničkih zahtjeva za mobilne aplikacije za javno korištenje gdje ne možemo direktno kontrolirati mobilne uređaje na kojima će se koristiti mobilna aplikacija, važno je definirati karakteristike mobilnih uređaja na kojima aplikacija mora ili može funkcionirati, kao što su minimalna verzija iOS-a i Android sustava koju aplikacija zahtjeva, format mobilnog uređaja tipa mobitel ili tablet, veličine ekrana, posebne karakteristike mobilnih uređaja kao što su količina memorije, prisustvo GSM modema, GPS-a, kamere i sl.

Koristi li mobilna aplikacija servise mobilnog OS-a ili instaliranih aplikacija kao što je pristup adresaru, kalendaru, mapama sa fotografijama, slanje SMS-ova, emailova i sl?

Zahtjeva li mobilna aplikacija posebne dodatne vanjske servise, kao što je npr notifikacijski servis?

Što je sa monetizacijom mobilne aplikacije? Je li besplatna ili će se prodavati? Sadrži li reklame? Ima li mogućnost kupovine iz same aplikacije?

Na kojim mobile app trgovinama se aplikacija mora ponuditi?

Koji je „maturity rating“ aplikacije?

Koji su sigurnosni zahtjevi aplikacije?

Što je sa prikupljanjem i zaštitom osobnih podataka korisnika ali i drugih osjetljivih podataka?

Tko su očekivani korisnici naše aplikacije, i na kojim lokacijama, kako bi mogli definirati višejezičnost i ostale lokalizacijske postavke, ali i detektirati potencijalne probleme sa dostupnošću Internet veza?

Posebno područje su sposobnost aplikacije za offline rad, kao i ponašanje aplikacije u uvjetima bez Internet veze, sa vezom slabe propusnosti ili uz česte prekide Internet veze.

Obimna dokumentacija zahtjeva ne garantira kvalitetu, ispravnost i kompletnost zahtjeva, ali sigurno traži značajno vrijeme za njeno pisanje, čitanje, analiziranje, diskutiranje, ispravljanje, održavanje što može biti ali češće nije razborito. Članovi tima i korisnici izbjegavaju obimnu dokumentaciju, pa takva dokumentacija ne služi svojoj svrsi. U praksi više vrijedi par zgodnih dijagrama i nekoliko suvislih, konciznih i točnih stranica sa natuknicama nego stotine stranica pisanije koja prestaje biti up-to-date i prije nego je napisana. Druga krajnost je da nemamo suvislo popisane i taman dovoljno definirane zahtjeve, pa se držimo one naredno „Tko nema glavu ima noge!“ ili prevedeno na projektni jezik „Tko nema suvislo definirane zahtjeve, ima neplanirane troškove!“.

Kao i u svemu u životu, najveće umijeće je pogoditi pravu mjeru!

Tonći Vatavuk