Oqtane Framework

3 stu 2020

Shaun Walker lider open source zajednice i kreator DNN-a donosi nam novi, moderni, fleksibilni, open source web application framework i omogućava nam ubrzavanje razvoja modularnih web aplikacija, korištenjem gotovih funkcionalnosti, standardnog načina rada, primjenom i proširenjem mogućnosti Blazora.

Blazor

Revolucionarni novi .NET Core web aplikacijski framework za izradu interaktivnog web korisničkog sučelja pomoću C#, HTML i CSS-a. Omogućava razvoj single page aplikacija (SPA) korištenjem C# umjesto JavaScript-a.

Klijentski Blazor koristi WebAssembly, otvoreni web standard koji ne zahtijeva dodatke ili transpilaciju koda kako bi se izvorno pokrenuo u web pregledniku. Radi u svim modernim web preglednicima, uključujući i mobilne preglednike.

Serverski Blazor koristi SignalR za hostanje aplikacije na web poslužitelju. Olakšava razvoj bržim i jednostavnijim debuggiranjem pogrešaka.

Sada developeri mogu koristiti C# i na klijentskoj i na serverskoj strani. Benefite donosi dijeljenje C# koda na klijentu i serveru, jedinstvena razvojna okolina i korištenje postojećih programerskih vještina.

Oqtane

Izrađen od temelja koristeći modernu .NET Core tehnologiju i koristi Blazor komponente kako bi stvorio potpuno dinamično iskustvo web razvoja koje se može pokrenuti na klijentu ili poslužitelju.

Omogućava razvoj modularnih rješenja. Moduli na serverskoj strani koriste mikro-servis, a na klijentskoj mikro-frontend arhitekturu.

Sučelje Oqtane aplikacije se generira dinamično na osnovu podataka u bazi i korištenjem intuitivnog inpage editiranja lako se prilagođava potrebama.

Image

Značajke

 • Multi-Tenant
 • Modular Architecture
 • Headless API with Swagger Support
 • Dynamic Page Compositing Model, Site & Page Management
 • Authentication, User Management, Profile Management
 • Authorization, Roles Management, Granular Permissions
 • Dynamic Routing
 • Custom Modules Extensibility
 • Custom Themes Extensibility
 • Event Logging
 • Folder & File Management
 • Recycle Bin
 • Scheduled Jobs, Background Processing
 • Notifications, Email Delivery
 • Seamless Upgrade Experience
 • Progressive Web Application Support
 • JavaScript Lazy Loading
 • CSS Dynamic, Lazy Loading

Predstavljanje

Dobar način za upoznati Oqtane su Shaun-ove prezentacije.

Instalacija

Sasvim je uobičajena za hostanje aspnetcore web aplikacije na windows računalu. Traži uključen IIS s instaliranim .NET Core Hosting Bundle-om te pristup MS SQL-u. Uzipa se Oqtane.Framework.1.0.4.Install.zip u proizvoljni folder iz kojeg će se servirati IIS-om. Na IIS-u se kreira novi web site (npr. oqtane104.dev.sistemi.hr, pa da nemoramo ažurirati host file ili DNS). Podesi se application pool za hostanje aspnetcore web aplikacija. Podese se prava pristupa na folderu da application pool može izvršiti aplikaciju. Kreira se baza na SQL Serveru i doda se korisnik s odgovarajučim pravima. U browseru se otvori http://oqtane104.dev.sistemi.hr/ i završi instalacija.

Module Development

Za razvoj je dovoljan besplatan Visual Studio Community. U Oqtane ugrađeni Modul Creator omogućava jednostavnu izradu kostura novog custom Oqtane modula. Najbolji način za upoznati razvoj Oqtane module je Shaun-ova serija kratkih videa

Development migracija s DNN-a na Oqtane

Dobre koncepte DNN-a je preuzeo Oqtane i implementirao korištenjem najmodernije tehnologije. Postoji velika sličnost u shemi sql baze i arhitekturi riješenja. Koncept Blazor komponenti je blizak konceptu WebForms komponenti. Postojeći DNN developeri nebi trebali imati problema s migracijom na Oqtane Framework.

2sxc pretvara Oqtane Framework u Oqtane CMS

2sxc, čuveni open source DNN modul uskoro je dostupan i za Oqtane a 30-ak postoječih profesionalnih 2sxc aplikacija✨ izršavati će se na Oqtane Frameworku na isti način kako se več izršavaju na DNN-u 😍. Postojeći DNN webdeveloperi koji koriste 2sxc trenutno će moći koristiti Oqtane Framework kako su do sada koristili DNN💖.

Više informacija

SuperUser Account