Projekt razvoja mobilne aplikacije

2 ožu 2017

Projekt razvoja mobilne aplikacije

Razvoj većine softverskih rješenja po mjeri korisnika prolazi kroz slične faze, od definiranja zahtjeva i arhitekture, preko razvoja i testiranja do konačne isporuke. Kod razvoja mobilnih aplikacija imamo nekoliko specifičnosti o kojima treba voditi brigu od samog početka projekta, obzirom da ih nije moguće požuriti ili preskočiti.

Za primjer ćemo iskoristiti jedno od tipičnih rješenja kakove smo razvijali proteklih godina, gdje je potrebno isporučiti mobilni web te Android i iOS varijante mobilnih aplikacija sa istovjetnim funkcionalnostima.

Obzirom da naš development tim koristi Scrum metodologiju, planirane aktivnosti smo razdijelili u Sprintove trajanja 2 tjedna.

Planirane aktivnosti

Sprint 1

Sprint 2

 • Arhitektura rješenja
 • Razvoj web servisa, serverskog backenda i baze podataka

Sprint 3

 • Razvoj frontend sučelja mobilnog web-a

Sprint 4

 • Testiranje mobilnog web-a
 • Objava mobilnog web-a.

Sprint 5

 • Razvoj iOS verzije mobilne aplikacije

Sprint 6

 • Testiranje iOS verzije mobilne aplikacije
 • Objava iOS verzije mobilne aplikacije

Sprint 7

 • Razvoj Android verzije mobilne aplikacije

Sprint 8

 • Testiranje Android verzije mobilne aplikacije
 • Objava Android verzije mobilne aplikacije

Operations (Support & Maintenance)

 • Produkcijska faza mobilne aplikacije

Vidimo da je u našem slučaju planirano 8 sprinteva, tj ukupno 16 tjedana ili oko 4 mj za cijeli projekt. Ponekad to može biti i samo mjesec dana za jednostavna rješenja ili 10-ak mjeseci za kompleksne mobilne aplikacije s puno vanjskih integracija.

Za cijelo vrijeme realizacije projekta, važno je držati korisnika uključenog u razvoj mobilne aplikacije jer u svakom Sprintu ima bitnu ulogu. Kao minimum, na početku Sprinta s korisnikom se fiksiraju konačni detalji zahtjeva, tokom Sprinta ponekad imamo pitanja na koja nam treba brz i točan odgovor, na kraju Sprinta s korisnikom potvrdimo napravljeno.

Problemi sa planiranom realizacijom se češće pojavljuju u slučajevima ovisnosti o vanjskim isporukama. Klasični primjeri su kašnjenja u isporuci, nedostatnoj kvaliteti ili kompletnosti sadržaja koje naručitelj treba pravovremeno osigurati, u vidu tekstova, logotipa, fotografija, dokumenata, videa i drugih materijala. Mogu se pojaviti i problemi sa kašnjenjem prijevoda sadržaja na druge jezike. Ponekad se kasni jer se naručitelj ne može pravovremeno odlučiti između više ponuđenih varijanti. Za mobilne aplikacije su specifična kašnjenja uzrokovana komplikacijama u procesu odobravanja objave mobilne aplikacije na marketima ili tehničkim problemima koji se uoče tokom testiranja zbog specifičnosti pojedinih mobilnih uređaja ili usability problemi koji nisu bili vidljivi u fazi izrade prototipa korisničkog sučelja ili jednostavno specifični testni uređaji korisnika nisu dostupni na vrijeme.

Kao i uvijek najvažnije je voditi brigu i upravljati očekivanjima naručitelja, koristiti standardne PM metode prevencije rizika i ostaviti si rezervu za neplanirane probleme.

Tonći Vatavuk