Usluga prijave bez rizika

Pripremu projekta naplaćujemo samo u slučaju dobitka vaučera na natječaju

Prihvatljivi troškovi za vaučere


Usluga prijave bez rizika

Priprema projekta i dokumentacije bez naknade.