<

Arheološki muzej u Splitu

Arheološki muzej u Splitu

Kultura 2020.

Arheološki muzej u Splitu, skupa sa lokalitetima Salone u Solinu i Issa na otoku Visu predstavlja jednu od najvažnijih i najvećih muzejskih ustanova u Splitu i Dalmaciji. Upravo veličina i kompleksan ustroj ustanove su predstavljali jedan od izazova, na koji način obuhvatiti sve vrste djelovanja u jednu jednostavnu cjelinu, prezentirati je na način kako bi muzej približio svoj rad postojećim i novim posjetiteljima.

  • DNN CMS web stranica
  • Dizajn po narudžbi i željama klijenta
  • Izrada baze suvenira i publikacija muzejskog dućana
  • Izrada baze svih zbirki stalne postave muzeja
  • Izrada baze kataloga, vodiča i ostalih publikacija muzeja
  • Centralno upravljanja člancima
  • Centralno upravljanje dokumentima
  • Implementacija centralnog adresara djelatnika ustanove
  • Objava i uređivanje sadržaja korištenjem 2sxc - Structured Content
Sistemi Dizajn