<

Fitness centar Joker

Joker Fitness d.o.o.

Web shop 2023.

Fitness Centar Joker, najveći fitness centar u Dalmaciji je na vrijeme prepoznao prednosti digitalne komunikacije prema svojim klijentima te smo zajedno uspješno zaokružili tehnološko rješenje internet stranice i web shopa u kojem korisnici sada mogu samostalno upravljati svojim pretplatama, kupovati nove ili obnavljati postojeće, te na jednom mjestu imati sve ažurne informacije o spravama, vježbama, trenerima i sl.
FCJ interno koristi 1klik aplikaciju za upravljanje svojim članovima u teretanama, stoga je web shop integriran sa 1klik sustavom u kojeg se šalju sve izvršene narudžbe članova iz web shopa, a dodatno su integrirani podaci o kapacitiranosti dvorana u realnom vremenu, kako bi svi članovi mogli vidjeti ažurnu zauzetost dvorana i fitness centra.

 

  • nopCommerce implementacija
  • Tip: B2C web shop
  • Dizajn: Kupljena tema uz dorade u dizajnu i prikazima
  • Integracija na poslovni sustav: 1Klik
  • Plaćanje: integriran WSPay sa opcijom pretplata
Integracija sa poslovnim sustavom