<

KBC Split

KBC Split

Corporate 2021.

KBC Split je organizacijski predstavljao jedan od izazovnijih projekata koje smo radili, jer je krajnji cilj bio napraviti portal koji će ponekad kompleksne organizacijske strukture (Zavode, Odjele, Poliklinike i sl.) približiti svim korisnicima koji će vrlo brzo pronaći informaciju koja im je potrebna. Sa druge strane, bilo je nužno potrebno zadržati i prezentirati kompletan ustroj ustanove, sve što ona znači i predstavlja u podneblju unutar kojeg djeluje. Osim portala javnog dijela bolnice, razvili smo i Intranet portal, a oba su integrirani sa više bolničkih sustava. 

 • DNN CMS portal
 • Javni portal i intranet portal unutar iste CMS aplikacije 
 • Dizajn po narudžbi i željama klijenta
 • Izrada baze kompletnog ustrojstva bolnice
 • Integriran centralni adresar
 • Izrada baze lokacija (zavoda, odjela, poliklinika, ambulanti) unutar svih zgrada bolnice i prikaz mapa po raznima i katovima
 • Razvoj pronalaska lokacije pregleda po JIN-u, org. jednici, lokaciji (integrirano sa bolničkom sustavnom)
 • Razvoj pretrage liste čekanja (integrirano sa bolničkom sustavnom)
 • Izrada baze upute pacijentima vezana uz pripadajući KZOS
 • Implementacija naručivanje pacijenata
 • Napredna pretraga telefonskog imenika
 • Centralno uređivanje objavljenih članaka
 • Centralno upravljanje dokumentima 
 • Objava i uređivanje sadržaja korištenjem 2sxc - Structured Content
Sistemi Dizajn
Integracija sa poslovnim sustavom