<

Umjetnička akademija u Splitu

Umjetnička akademija u Splitu

Obrazovanje 2022.

Dvojezični web portal Umjetničke akademije u Splitu omogućava svim korisnicima fakulteta jednostavnu objavu sadržaja, a studentima koristan izvor informacija. 

  • DNN CMS dvojezični web portal
  • Uvoz sadržaja (tekstova i članaka) iz Wordpress CMS aplikacije
  • Dizajn po želji klijenta
  • Centralno upravljanje člancima
  • Centralno upravljanje dokumentima
  • Centralno uređivanje adresara cijele ustanove
  • Objava i uređivanje sadržaja korištenjem 2sxc - Structured Content
Integracija sa poslovnim sustavom